Nadúmrtnost

Nadúmrtnost je možné definovat jako zvýšený počet úmrtí pojištěných osob vůči předpokládané úmrtnosti, jenž slouží pro výpočet sazby. Nadúmrtnost je pro pojišťovnu ztrátovou položkou.