Náhlé znečištění

Náhlé znečištění je nahodilé znečištění životního prostředí, které vzniklo technologickou havárií nebo živelní škodnou událostí.