Náhoda

Náhoda je jednou z hlavních charakteristik pro vznik pojistitelnosti příslušných pojistných nebezpečí. Náhoda vychází z nezávislosti na vůli pojištěného.