Nájemce

Nájemce je osoba, které pronajímatel poskytuje věc za účelem dočasného užívání. Takto propůjčená věc může mít movitou i nemovitou podobu a je nájemci poskytnuta za finanční odměnu.