Náklady na likvidaci škod

Náklady na likvidaci škod jsou výdaje vynaložené na šetření a vyřízení pojistných událostí. Součástí jsou i možné soudní výlohy.