Nárok

Nárok vyplývá pojistníkovi z pojistné smlouvy v případě vzniku pojistné události.