Následné pojistné

Následné pojistné je taková platba, která následuje po první.