Návratný vklad

Návratný vklad představuje jednorázovou úhradu pojistného v úvodu pojištění. Tato částka je navrácena na konci pojištění a zpravidla bývá navýšena o úroky a podíly na výnosech.