Neinkasní intervence

Neinkasní intervence přináší zprávu získateli, že je nutné pojistnou smlouvu doplnit o chybějící údaj, případně opravit chybu ve sjednané smlouvě.