Nemoc z povolání

Nemoc z povolání je takové onemocnění, které bylo způsobeno okolnostmi danými pracovištěm nebo vykonávanou prací. Je to pojem, který pochází z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, která je provozovaná na území České republiky. Některé nemoci z povolání jsou typické pro konkrétní povolání. Právě tyto choroby jsou uvedeny v již existujícím seznamu. Jestliže došlo k prokázání nemoci z povolání, tak dochází k vyplacení pojistného plnění.