Nemovitost

Nemovitost je pozemek nebo stavba, která je se zemí spojená pevným základem.