Neomezené krytí

Neomezené krytí představuje u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla situaci, kdy není určen žádný strop pro výplatu pojistného plnění. U majetkového pojištění je tento způsob krytí výjimečný.