Nepravdivá nebo neúplná odpověď

Nepravdivá nebo neúplná odpověď nastane ve chvíli, kdy klient na písemný dotaz pojišťovny odpoví nepravdivě nebo neúplně. Následkem může být odstoupení od smlouvy ze strany pojišťovny, snížení nebo zamítnutí pojistného plnění.