Nepředvídaná škoda

Nepředvídaná škoda je škoda, jejíž vznik nelze předem odhadnout ani předvídat.