Neproporciální zajištění

Neproporciální zajištění je situace, kdy jsou pojistiteli uhrazeny zajistitelem všechny škody, které jsou vyšší než limit vlastního vrubu.