Netechnická rizika

Netechnická rizika jsou všechna rizika, která nespadají do kategorie technických nebo investičních rizik. Do netechnických rizik zejména patří tato rizika: riziko selhání managementu, riziko ze záruk poskytnutých třetím stranám a všeobecné podnikatelské riziko.