Netto pojistné

Netto pojistné je pojistná částka ponížená o administrativní náklady nebo náklady na zajištění.