Netto předepsané pojistné

Netto předepsané pojistné je pojistné, které je ponížené o platby zajistitelům za konkrétní období.