Nezasloužené pojistné

Nezasloužené pojistné je to ta část pojistného, která souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zdali bylo pojistné uhrazeno nebo ne.