Neživotní pojištění

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna pojištění, která nespadají do kategorie životních pojištění.