Nová hodnota (cena)

Nová hodnota (cena) představuje sumu, za kterou lze v daném místě a čase pořídit věc stejnou nebo podobnou.