Nová produkce

Nová produkce vyjadřuje množství nově sjednaných smluv v určeném období, například v průběhu kalendářního roku.