Nulita

Nulita neboli neplatnost může nastat v případě, jestliže se ve smlouvě vyskytují závažné právní chyby.