Obchodní plán

Obchodní plán je nezbytnou přílohou žádosti, prostřednictvím které se žádá o povolení provozování pojišťovací činnosti. Součástí této žádosti je výčet pojistných odvětví, o jejichž povolení žadatel žádá, dále způsoby výpočtu pojistného a technických rezerv. Žádost obsahuje také informace o základních principech pasivního pojištění, o položkách garančního fondu, o přibližných nákladech na organizaci obchodní sítě, o nákladech a výnosech pro první tři účetní období a další důležité údaje.