Objektivní riziko

Objektivní riziko je takové riziko, jehož podstatu je možné zjistit nebo přezkoumat. Například u životního pojištění je objektivním rizikem pohlaví, věk, předchozí prodělané nemoci a další.