Obligatorně – fakultativní zajištění

Obligatorně – fakultativní zajištění je množina obligatorního a fakultativního zajištění. Tento druh zajištění se v praxi vyskytuje velmi zřídka.