Obligatorní zajišťovací smlouva

Obligatorní zajišťovací smlouva je druh smlouvy, na základě které zajištěný musí předat a zajistitel musí převzít do zajištění všechna pojištění, která jsou v souvislosti s podmínkami pojistné smlouvy.