Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba je člověk, kterého stanoví pojistník v pojistné smlouvě jako oprávněnou osobu, které v případě jeho smrti bude vyplaceno pojistné plnění.