Obnosové pojištění

Obnosové pojištění je druh pojištění, u kterého se v případě vzniku pojistné události vyplácí pojistné plnění ve výši, která je domluvená v pojistné smlouvě.