Obodování

Obodování je proces, kdy dochází k oceňování rizik na základě bodového systému. Ukazatelem kvality celkového rizika je celkový počet získaných bodů. Obodování je pomůckou při rozhodování o upsání rizika a pro stanovení výše pojistného.