Obvyklá cena

Obvyklá cena je částka, za kterou je možné obchodovat v běžném obchodním styku.