Ochranná lhůta

Ochranná lhůta je období, během kterého pojistitel hradí pojistné výlohy v případě, že pojištěný není schopen převozu a musí být v zahraničí hospitalizován.