Odborná způsobilost

Odborná způsobilost určuje požadavky, které musí jedinec splnit v souvislosti s výkonem určité profese.