Odbytné

Odbytné je částka, je vyplacena pojistníkovi v případě, že písemnou formou požádal o stornování pojištění.