Odcizení

Odcizení je situace, při které dojde k podrobení cizí věci pachatelem s cílem užívat ji jako vlastní.