Oddělená správa

Oddělená správa životního a neživotního pojištění je základní povinností pro provozování pojišťovací činnosti, přičemž nesmí být dotčeny zájmy pojistníků.