Oddělení odvětví

Oddělení odvětví představuje pro pojistitele závazek respektovat to, že nemůže provozovat všechna pojistná odvětví.