Odkupné

Odkupné je část pojistného, které není spotřebované, ale je ukládané ve formě technické rezervy. Technická rezerva je vypočtena prostřednictvím pojistně matematických metod.