Odložený počátek pojištění

Odložený počátek pojištění může nastat ve chvíli, kdy smluvní podmínky vstoupí v platnost, avšak okamžik jejich platnosti může být odložen v případě, že to pojistné podmínky a pracovní předpisy povolí. Jedná se tedy o to, že začátek pojištění nezačíná klasicky od druhého dne po podpisu smlouvy, ale na základě domluvy v pojistné smlouvě později.