Odmítnutí plnění pojišťovny

Odmítnutí plnění pojišťovny je jednostranný úkon pojišťovny, která po pojistné události zjistí, že její příčinou byla skutečnost, kterou nemohla při sjednávání pojištění zjistit kvůli vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi klienta.