Odpovědnost z provozu letadla

Odpovědnost z provozu letadla se škodou, která vznikla provozem letadla. Tato odpovědnost se vztahuje na škody, které byly způsobené třetím osobám mimo pojištěné letadlo, tak i osobám, které v pojištěném letadle cestují.