Odpovědnost z provozu vozidla pro učitele autoškol

Odpovědnost z provozu vozidla pro učitele autoškol se vztahuje na usmrcení nebo zranění žáka při cvičné jízdě, na majetkovou škodu žáka nebo na škody, které byly způsobené na vozidle, jež bylo použito v rámci cvičné jízdy.