Odpovědnost za výrobek

Odpovědnost za výrobek vzniká v případě vzniku škody na zdraví a na věci, které vznikly v důsledku vad produktu.