Odpovědný pojistný matematik

Odpovědný pojistný matematik je jednotlivec zapsaný v seznamu odpovědných pojistných matematiků. Mezi jeho úkoly patří kontrola správnosti rozdělení výnosů, sazeb pojistného, technických rezerv, míry solventnosti a pojistných matematických metod, které se využívají při provozování pojištění, a svým podpisem stvrzuje jejich správnost.