Omezení rizika

Omezení rizika nastává ve chvíli, kdy jsou splněné podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění.