Operace umořování kapitálu

Operace umořování kapitálu jsou založeny na pojistně matematických výpočtech, které stanovují závazky určitých výplat pro určitou dobu.