Opilost

Opilost je stav jedince, který je pod vlivem alkoholických nápojů nebo psychotropních látek. Kvůli opilosti může dojít ke krácení nebo odmítnutí pojistného plnění.