ORSA

ORSA ( own risk and solvency assesment) znamená vlastní posouzení rizik a solventnosti. Zaměřuje se například na odchylku pojišťovny nebo zajišťovny od očekávání solventnostního kapitálového požadavku atd.