Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají konkrétního jedince.