Osvobození pojistitele od povinnosti plnění

Osvobození pojistitele od povinnosti plnění se vztahuje na situace, kdy došlo k porušení závazků. Jedná se například o nesplnění oznamovací povinnosti nebo o zpožděnou platbu pojistného.